صندوق فروشگاهی OKPOS-I 1500 با پایه U
مدت زمان اعتبار فروش آنلاین برای فروشگاه مورد نظر به اتمام رسیده است.